logo
Процесът на проектиране обхваща:

  • Проучване:

  • При поискване от клиента ТИМ-Н ЕООД може да извършва предварително проучване и анализ за възможностите за ел. захранване на нови или реконструирани обекти.

  • Проектиране:

  • ТИМ-Н ЕООД извършва проектиране на: кабелни и въздушни линии,осветления; вътрешни инсталации на промишлени и битови сгради, мрежи средно напрежение; мрежи ниско напрежение.

  • Графична информационна система:

  • ТИМ-Н ЕООД може да извършва заснемане на съществуващи елементи на осветления като ги нанася на графична информационна система, което дава възможност за управление и анализ на аварии, ремонти и консумация на ел. енергия.