logo


Фирма „ТИМ – Н” ЕООД е създадена през 2007г. Макар и млада, нашата организация разполага с високо квалифицирани специалисти в областта на силно и слабо токовите електро инсталации.

Основни цели на компанията са:
  • да определя нуждите и очакванията на своите инвеститори и клиенти и да ги удовлетворява коректно и професионално;
  • да развива уменията на персонала и да повишава неговото сътрудничество чрез ефективно обучение по най-новите технологии и материали;
  • да се съобразява с действащото законодателство в областта на строителството и техническата безопасност.


   Главните насоки за развитие на "ТИМ- Н" ЕООД са свързани с развитието на електроенергийния сектор и използваните там нови технологии и материали. За тази цел персоналът на фирмата непрекъснато проучва и внедрява най-новите технологии и материали, използвани в тази област.

   Политиката на фирмата е подчинена изцяло на стремежа непрекъснато да се удовлетворяват изискванията, нуждите и очакванията на инвеститорите и да се увеличава обемът на извършените СМР, като се предлагат качествени услуги и се насърчава всеки член на персонала да допринася в рамките на своята компетентност и правомощия за постигане на тази цел.


   Ние в „ТИМ-Н” ЕООД ежедневно доказваме своя професионализъм и се стремим да удовлетворяваме високите изисквания на нашите клиенти.

Станете наш клиент, за да внесем светлина и във вашия дом!